Koulutusyhtiö
Kielimaa Yritys

Maahanmuuton lisääntyessä 2000-luvun alussa sisarukset Päivi ja Tuija aloittivat työskentelyn aikuiskoulutusalalla maahanmuuttajien opettajina. Monikulttuurisuus tuntui heti luontevalta ja siinä pääsi hyödyntämään viestinnän ja suomen kielen aineyhdistelmän tuomaa osaamista. Työstä innostuneina tyttäret perustivat oman koulutuspalveluja tarjoavan yrityksen syksyllä 2007.

Kielimaa Oy on valtakunnallisesti toimiva koulutusyhtiö. Asiakkaitamme ovat työ- ja elinkeinotoimistot, ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit, oppisopimustoimistot, yritykset ja yhteisöt.

Tiimimme asiantuntijuuden takaa opettajien korkeakoulututkinto, S2-opinnot, pedagoginen pätevyys, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys sekä täydennyskoulutukset eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoista.

Maahanmuuttajakoulutukseen kuuluu suomen tai ruotsin kielen perusopintoja sekä yhteiskuntatiedon ja työelämätiedon opintoja, opiskelutaitoja ja kulttuurintuntemusta. Tarvittaessa järjestämme myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Suomi on yhteiskuntana hyvin kehittynyt tietotekniikan hyödyntämisessä. Tarjoamme opiskelijoille myös eväät toimimiseksi täysivaltaisena yksilönä tässä tietoyhteiskunnassa.© Kielimaa Oy 5.2.2011