Koulutusyhtiö
Kielimaa Visio

Kieli luo tasa-arvoisuutta ja on silta kahden ihmisen välillä.

Visiomme on kouluttaa kaikista opiskelijoistamme täysivaltaisia Suomalaisen yhteiskunnan jäseniä, jotka omaavat tarvittavat kielelliset ja kulttuurilliset valmiudet yhteiskunnassa toimimiseksi.

Hyvä kotimaisten kielien taito on avain yksilön täysivaltaiseen jäsenyyteen Suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteinen kieli luo tasa-arvoisuutta ja on silta kahden ihmisen välillä.

Kotouttamiskoulutuksen aikana muodostamme jokaiselle opiskelijalle vankan pohjan, jonka perustalle hän voi aloittaa uuden elämän rakentamisen Suomessa. Kielellisen, yhteiskunnallisen ja työelämälähtöisen osaamisperustan lisäksi tuemme opiskelijoita vahvasti ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tulevaan ammattiin sekä työelämään siirtymiseksi.

Meidän visiossamme maahanmuuttajat toimivat rinnallamme Suomalaisen yhteiskunna rakentajina nyt ja tulevaisuudessa täydentäen maamme työvoimatarvetta.


© Kielimaa Oy 5.2.2011