Koulutusyhtiö
Kielimaa Yritysten kokemuksia työharjoittelijoista

Useimpiin koulutuksiimme sisältyy myös työharjoittelujakso, jonka aikana opiskelijat tekevät oikeita töitä toimien harjoittelijoina mitä erilaisimmissa työtehtävissä. Työharjoittelu tukee opiskelijoiden ammatinvalintaa ja toimii hienona motivaation lähteenä ammatillisen pätevyyden takaavan jatkokoulutuksen hankkimiseksi.


© Kielimaa Oy 5.2.2011